2. приказ департамента образования и науки ПК от 16.03.2017 г. № 23а-387